ਬੈਥੁਨੇ, ਐਲ਼ਗਜ਼ੈਡਰ [੧੮੫੨-੧੯੪੭]

ਐਲ਼ਗਜ਼ੈਡਰ ਬੈਥੁਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਐਲਡਰਮੈਨ' ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ੧੯੦੭-੦੮ ਵਿੱਵ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ 'ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਲੀਗ' ਦਾ ਚੁਕਤਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਪੀਟਰਬੋਰਹ, ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਹੋਇਆ, ੧੯੦੧ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੇਲੀਕਰਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਸਟੋਰ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ [ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨੀ ਸਕਿਆ] ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ੧੯੦੭ ਦੀ ਪਤਝੜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸ੍ਰੋਤ: ਚੱਕ ਡੇਵਿਸ, ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਟਰੋ ਪੋਲੀਟਨ ਵੈਨਕੂਵਰ [ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਾਰਬਰ ਪਬਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋ.੨੦੦੯] ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਖਰੜਾ, ਕਨੇਡਾ, ੧੮੯੧, ੧੯੦੧.